GAPS kavramı

GAPS (Gut and psychology syndrome)

Son yılların gözde araştırma konularından biri barsaklarımız ve barsak floramız. Başlığımızda geçen GAPS kavramı barsaklarımız ve bedenimiz arasındaki ilişkiyi ortaya koyma konusunda önemli bir yer teşkil ediyor. Yediğimizi içtiğimizi barsaklarımızın tanıdığı, sağlıklı bir şekilde absorbe edebildiği sürece sistem içerisinde kullanılır olabiliyor aksi halde, veri sistemine indirilmiş yanlış çalışan bir program gibi bir bütünü olumsuz olarak etkilemektedir.