GAPS (Gut and psychology syndrome)

Son yılların gözde araştırma konularından biri barsaklarımız ve barsak floramız. Başlığımızda geçen GAPS kavramı barsaklarımız ve bedenimiz arasındaki ilişkiyi ortaya koyma konusunda önemli bir yer teşkil ediyor. Yediğimizi içtiğimizi barsaklarımızın tanıdığı, sağlıklı bir şekilde absorbe edebildiği sürece sistem içerisinde kullanılır olabiliyor aksi halde, veri sistemine indirilmiş yanlış çalışan bir program gibi bir bütünü olumsuz olarak etkilemektedir.

Barsaklarımız yaklaşık 100 trilyon kadar mikroorganizma barındırmakta, sahip olduğumuz tüm hücrelerin yaklaşık 10, genlerimizin 150 katı. Son yıllarda bilimsel araştırmaların gözde konularından biri olmasına şaşırmamalı. Artık yeni bir organ olarak tanımlanıyor "barsak mikrobiyotası" Bu mikrobiyatanın fırsatçı patojenleri kontrol altında tutmak, vitamin mineral sentezi (bifidobacter) sağlamak hatta beynimiz için gerekli dopamin seratonin GABA (lactobasilus rhamnosus) gibi önemli nöron habercilerinin sentezini sağlamak gibi birçok önemli görevi bulunmaktadır.

Barsak iç yüzeyi milyonlarca tüycük barındırmaktadır, bu tüycüklerin görevi sindirimi tamamlanmış gıda maddelerini tanıyarak kana geçişini sağlamaktır. Bu tüycüklerin yapısının bozulması ve tahribatın artışıyla barsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar hasara uğruyor, geçirgenlik artıyor ve asıl sorun da bundan sonra başlıyor. Suçlanan ana faktörler:

1) Gıdalar: Özellikle inflamasyonu tetikliyen artıran beslenme modeli, gluten (tahıl), aşırı unlu şekerli işlenmiş gıdalarla beslenme, süt, alkol

2) Enfeksiyonlar: Özellikle candida, clostridyum gibi patojen mikroorganizmalar ve parazitlerlerin, aşırı çoğalması

3) Toksinler - İlaçlar: Non steroid anttinflamatuar ilaçlar, steroidler, antibiyotikler, antiasitler, doğum kontrol ilaçları, tarım ilaçları, civa aluminyum maruziyeti

4) Stres: Travmatik yaşam olayları, kaygı endişe (anksiyete bozukları, depresyon (hpa aksını bozarak)

Barsak geçirgenliğinin artışıyla, sindirilmemiş gıda parçaları, mikroplar, toksinler kana geçecektir. Bağışıklık sistemimiz kanımızda tanımadığı tüm bu nesnelere karşı tepki verecek ve kronik süreçte şekilde görülen ve modern tıbbın sadece BELİRTİLERİNİ TEDAVİ ETTİĞİ süreğen hastalıklar ortaya çıkacaktır.

Etiketler: